De Stadskeuken is een gezamenlijke plek voor ontmoeting, maatschappelijk initiatief en ondernemerszin.

Wat is de Stadskeuken?

De Stadskeuken staat voor laagdrempelige ontmoeting, inspirerende activiteiten en sociaal ondernemerschap/initiatief in Arnhem Centrum. Een fijne en gezellige plek voor de buurt en voor de hele stad.

Wat kun je doen bij de Stadskeuken?

Bij ons kun je gewoon binnenvallen voor lekkere koffie, een leuke activiteit bijwonen of organiseren, koken in een professionele keuken, als vrijwilliger meehelpen aan dit bijzondere collectief of als organisatie een inspirerende ruimte huren voor bijeenkomsten en vergaderingen. Er is een grote professionele keuken, een ontmoetingsruimte, een activiteitenruimte en een vergaderkamer beschikbaar. Laat je verrassen, en hou onze agenda in de gaten!

Ruimte voor experiment

Er is volop ruimte om met de beschikbare ingrediënten te experimenten. Het is daarom altijd een verassing wat er op tafel komt en dat geldt natuurlijk ook voor de activiteiten!

Met respect

Samen met buurtbewoners en initiatiefnemers uit de stad zijn wij zelf verantwoordelijk voor de activiteiten, het beheer en de sfeer. Respectvol met elkaar omgaan is ons uitgangspunt.

Zelf activiteiten organiseren

 1. De Stadskeuken is dé plek waar jij jouw activiteit kan organiseren.
 2. Geef aan welke activiteiten jouw initiatief of organisatie wil uitvoeren in,
  om of vanuit De Stadskeuken.
 3. Bedenk hoe jouw activiteit(en) passen binnen de thema’s: sociaal, duurzaam en verbindend.
 4. Zoek samenwerking met andere initiatiefnemers en/of met de omgeving.
 5. Bedenk wat je kunt bijdragen.
 6. Doe mee met een gezamenlijk aanvraag voor tegemoetkoming in de activiteitenkosten.

Bedankjes

Jij helpt de Stadskeuken en je kunt gebruik maken van De Stadskeuken. Door wederkerigheid houden we de kosten laag. (en daarmee voorkomen dat we te commercieel worden). We maken gebruik van elkaars expertise en bouwen aan een sociaal en duurzaam netwerk.

Samenwerken

We werken met elkaar samen in wederkerigheid.
Initiatiefnemers kunnen elkaars diensten aanbieden en afnemen.
Daarvoor maken we gebruik van een ‘bedankrekening’ waarmee je de bijdrage van anderen kunt waarderen en zelf waardering ontvangt voor jouw bijdrage.
Bekijk hieronder welke initiatiefnemers welke diensten aanbieden.

Heb je ook interesse om mee te doen? Kom een keer langs en kijk wat jij in De Stadskeuken en/of samen met de andere initiatiefnemers zou willen ondernemen.

Locatie Stadskeuken

Onze ontmoetingsplek bevindt zich in het hart van van Arnhem: onder Huize Kohlmann, tussen de Walburgiskerk, het gerechtshof, het Stadhuis, de Montessoribasisschool en het politiebureau. We delen het gebouw met de bewoners van Insula Dei Huize Kohlmann en het RIWB, met de dagbestedingen van de Drie Gasthuizen en Dag Hamelen en de kinderen van Het kinderopvang Het Montessorihuis. Samen met Vereniging Binnenstadplein, buurtbewoners, vrijwilligers en de initiatiefnemers vormen we een community die elkaar steeds beter weet te vinden.

Ruimte bieden aan sociale, creatieve en duurzame initiatieven en verbindingen door:

o het faciliteren van een plek voor laagdrempelige ontmoeting, maatschappelijk initiatief & ondernemerszin

o het initiëren van een coöperatieve samenwerking

o een inspirerend programma voor alle bewonersgroepen ongeacht afkomst, leeftijd of voorkeuren

Ruimte bieden aan sociale, creatieve en duurzame initiatieven en verbindingen door:

o het faciliteren van een plek voor laagdrempelige ontmoeting, maatschappelijk initiatief & ondernemerszin

o het initiëren van een coöperatieve samenwerking

o een inspirerend programma voor alle bewonersgroepen ongeacht afkomst, leeftijd of voorkeuren

Er is vraag naar andere manieren om de samenleving te organiseren of te verbinden. Socialer en duurzamer. Initiatieven van onderop, van burgers en creatieve ondernemers zorgen voor praktische oplossingen en vernieuwing. Zij kunnen dit zelf, want zij zijn degenen die in het bezit zijn van de kennis en de vaardigheden. Ze houden er niet van om gestuurd, gestimuleerd, ondersteund en/of georganiseerd te worden. Zij hebben ‘slechts’ behoefte aan ruimte en vertrouwen om hun ideeën te ontwikkelen, uit te proberen, te delen en te verbinden.

Wij zijn allemaal met elkaar verbonden. Alles heeft effect en daardoor is alles mogelijk. Iedereen heeft waarde en kan waarde toevoegen. Positieve verandering begint bij het zelf in beweging komen. Je kunt zelf de ruimte creëren voor de bijdrage die jij wilt leveren. Anderen kunnen je inspireren en dingen leren, zoals jij ook hen inspireert en dingen leert. Door open te staan voor ontmoeting kun je mensen tegenkomen die de zelfde kant op bewegen of juist een tegengeluid geven. Hiermee begint beweging, ontwikkeling en ‘revolutie’.

 • Een fijne plek waar je je thuis voelt, ruimte hebt voor jouw sociale initiatief en/of ondernemerszin en met anderen kunt samenwerken.
 • Je hebt iets nodig en je brengt iets mee. Jij draagt bij aan De Stadskeuken door jouw kernkwaliteiten te ontwikkelen en te delen. Je kunt hier jezelf zijn en krijgt de ruimte om op je eigen wijze waarde toe te voegen en te leren. Je kunt jouw concepten en recepten uitproberen en delen met anderen. Je vindt creatieve energie, inspiratie en mensen die gelijk, of juist heel anders gestemd zijn. In de Stadskeuken gaan we respectvol met elkaar en de wereld om.
 • Sociale samenhang en ontmoeting

Met een laagdrempelige inloop- en ontmoetingsfunctie willen we groepen verbinden. We denken inclusief en vanuit diversiteit. We delen mensen niet op in categorieën, maar benaderen iedereen als uniek individu die op een eigen wijze iets voor een ander en voor de stad kan betekenen.

 • Maatschappelijk initiatief

Door de Stadskeuken te gebruiken als broed- en ontwikkelplaats voor initiatieven en ondernemingen kunnen mensen elkaar helpen om waardevolle ideeën van de grond te krijgen. In de Stadskeuken kunnen we ondersteunen om de ideeën uit te werken tot een initiatief, de initiatieven faciliteren met ruimte en organisatie en onderlinge samenwerking bevorderen. Door daarnaast samen te werken met bestaande instellingen en organisaties kunnen initiatieven bestendigen en de instellingen innoveren.

 • Ondernemerszin

Door het mogelijk maken van leer- en werkplekken kunnen mensen in De Stadskeuken ervaring opdoen en hun talenten ontplooien. We denken mee en ondersteunen bij het onderzoeken wat ze leuk en zinvol vinden en waar voor hen de kansen liggen. Zij kunnen uitstromen naar bijvoorbeeld een baan in de horeca, maar ook binnen de Stadskeuken hun eigen onderneming opzetten. De Sociale Coöperatie biedt bescherming en ondersteuning aan degenen voor wie de stap naar ondernemerschap (nog) te groot is.

De formele verantwoordelijkheid voor De Stadskeuken ligt bij het bestuur van Stichting Samen is de Stad. Het bestuur houdt toezicht en is adviserend sterk betrokken. De uitvoering en de organisatie is in handen van het collectief van initiatiefnemers, vertegenwoordigd door een kerngroep die momenteel uit 4 initiatiefnemers bestaat. De bedoeling is dat het collectief een coöperatieve rechtsvorm krijgt, waarmee uiteindelijk ook de formele verantwoordelijkheid in gezamenlijke handen is.

Voor de inrichting en de organisatie van De Stadskeuken hebben wij een opstartsubsidie gekregen van Stichting Doen, Het Kansfonds, De Dullertsstichting, Het Fonds Bijzondere Noden, Fonds Leefbaarheid Provincie Gelderland en Team Leefomgeving Gemeente Arnhem. We hebben een projectperiode van 2 jaar om onze projectdoelen te behalen. Daarna zal De Stadskeuken de inkomsten o.a. uit exploitatie inkomsten halen. De activiteiten in De Stadskeuken zijn voor zover mogelijk zelfvoorzienend en/of kostenneutraal. Insula Dei Huize Kohlmann geeft ons de ruimte voor 10 jaar in gebruik tegen zeer gunstige voorwaarden.

Het Collectief

Ben je ook vriend van de Stadskeuken? Stuur je foto dan naar info@destadskeukenarnhem.nl